Antti Siika-aho

Shadow

Lainsäädäntö puurouttaa työvoimapalvelut – muutosta tarvitaan

(Julkaistu Suomenmaassa 15.07.2015)

Työministeri Jari Lindström kertoi Suomenmaan haastattelussa (10.07.2015) haluavansa tuulettaa työttömyyden hoidon rakenteita. Hallitusohjelmaa mukaillen hän mainitsi yhtenä kärkihankkeena nimenomaan työvoimahallinnon uudistamisen. Konkreettisesti tämä tulisi tarkoittamaan muun muassa TE-toimistojen työnvälitystoiminnan kirkastamista.

Ikävä kyllä, työvoimahallinto ei vastaa olosuhteita vaan elää menneessä. Muutokset työelämässä ovat ajaneet ohi ja kauan sitten. Lindströmin viesti on tarpeellinen ja ajankohtainen, mutta uudistaminen edellyttää ensisijaisesti työvoimapolitiikan rakenteellisia muutoksia.

Muutoksen on lähettävä liikkeelle työvoimapolitiikan normien purkamisesta. Lainsäädäntö puurouttaa pahasti julkisia työvoimapalveluita. Tästä kärsivät erityisesti yrittäjäksi aikovat, nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat. Työn tarjoamista ja vastaanottamista tulee helpottaa myös niin, ettei työvoimapolitiikalla lyödä heikoimpia. Katseet on nyt suunnattu yhteiskuntasopimuksen syntymiseen.

Ministerin huomio TE-toimistojen työllistämisvaikutuksesta perustuu perinteiseen kuvaan työvoimapalveluista. Työtä ei ole enää pitkään aikaan saanut vain marssimalla kortistoon. Enemmistö työnhakijoista pääsee kiinni leivän syrjään omatoimisesti, sillä lähes kaikki avoimet työpaikat ovat esillä verkossa.

TE-toimistojen rooli on puolivahingossa muuttunut työnvälittäjästä työttömyysturvan ensihoitajaksi. Toimistot käyttävät ison osan kutistuvista resursseistaan niiden asiakasryhmien palvelemiseen, jotka työllistyvät muutenkin omatoimisesti.

Normien purkamisen myötä vauhdittuva työllistyminen vähentää osaltaan riippuvuutta julkisesta palvelusta. Työvoimahallintoa tulisikin yhä selkeämmin kehittää tuetun työllistämisen palvelukokonaisuudeksi, jossa myös kunnat ja muut tarpeelliset julkiset palvelut ovat mukana. Yhteistyössä yksityisen työnvälityksen kanssa julkiset palvelut kykenevät näin tehokkaammin ehkäisemään vaikeasta työttömyydestä aiheutuvia sosiaalisia ongelmia.

Konkreettisena keinona esitetty TE-toimistojen henkilöstön tulospalkkaus ei vähennä massatyöttömyyttä. Sen sijaan palveluiden digitalisaation vauhdittaminen helpottaa osaltaan kansalaisten asiointia ja purkaa työllistymisen eteen kasattua byrokratiaa.