Antti Siika-aho

Shadow

Puheenaihe: Vaikeasti työllistyvät tarvitsevat yritysten apua

Artikkeli on julkaistu Aamulehden talouden puheenvuoro-palstalla 3.9.2015

Pitkäaikaistyöttömyyden hoitaminen käy raskaammaksi. Yhä useampi työtön joutuu turvautumaan kuntouttavaan työtoimintaan.

Vaikeasti työllistyvät tarvitsevat avukseen myös yksityistä sektoria. Julkisen ja yksityisen välisiä raja-aitoja on syytä madaltaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuisen katsauksen mukaan meillä on yli 110 000 pitkäaikaistyötöntä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työtä vailla ollutta.

Edellisen laman seurauksena on ennestään huomattava joukko pitkäaikaistyöttömiä, jotka kärsivät työttömyyden aiheuttamista ongelmista: köyhyys, alkoholismi, päihteet ja syrjäytyminen ovat monelle lamaannuttava yhdistelmä. Moni on ehtinyt pudota tilastojen ulkopuolelle.

Kuntouttavasta työtoiminnasta on muodostunut pelastusrengas pitkäaikaistyöttömille ja elämän kolhimille. Se on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, jossa te-toimistot ja kunnat räätälöivät työttömälle tämän tarpeiden mukaista toimintaa. Järjestämisvastuuta kantavat kunnat, joille valtio korvaa 10,09 euroa päivässä kuntoutettavaa työtöntä kohden.

Kuntouttavan työtoiminnan piirissä on lähes 17 000 työmarkkina- tai toimeentulotuella elävää. He ovat kirjava joukko, jolle järjestetään toimintaa kunnissa, yhdistyksissä, säätiöissä, valtion virastoissa ja rekisteröityneissä uskonnollisissa yhdyskunnissa.

Palvelulla on huomattavia sosiaali- ja terveyspoliittisia vaikutuksia, mutta sen työelämävaikutus on pieni. Kuntien ja yleishyödyllisten järjestöjen voimavarat ovat rajalliset. Ne eivät kykene kannustamaan tarpeeksi työmarkkinoille, eikä niillä ole varaa työllistää.

Voisiko yksityinen sektori tulla avuksi? Löytyisikö sieltä työmarkkinoille ohjaavaa ja elämänhallintaan kannustavaa voimaa?

Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan vuonna 2013 lähes 15 000:sta kuntouttavan työtoiminnan piiristä olleesta vain noin 2,5 prosenttia työllistyi myöhemmin avoimille työmarkkinoille. Siis sai omatoimisesti ansiotyötä.

Määrä on hämmästyttävän pieni, vaikka suurimmalla osalla kuntoutujista muut ongelmat estävät työllistymistä.

Työtoiminta yrityksissä olisi mielekäs vaihtoehto monelle. Pienten- ja keskisuurten yritysten ote työelämään on omaa luokkaansa. Ne ovat voimanpesiä, joista löytyy osaamista, ja työkenttä on monipuolinen.

Moni yritys työllistää myös taantumassa. Parhaassa tapauksessa kuntoutuminen johtaa työllistymiseen suoraan yritykseen.

Kuntouttava työtoiminta rinnastetaan joskus huutolaisaikaan: kruunu maksaa, kunhan irtolaiselle keksitään jotain puuhaa.

Väitteille on ajoittain pohjaa, sillä monilla kunnilla ei ole mahdollisuuksia järjestää mielekästä työtoimintaa. Ikävimmissä tapauksissa kuntoutuminen on kahvin keittämistä ja paikallaan toljottamista. Turhuuden kokeminen turhauttaa.

Kuntoutumista pilkataan myös orjatyöksi, jossa teetetään temppuja sosiaaliturvan vastineeksi.

Työtoiminnan ulottaminen yrityksiin nähdään hirviönä, jossa palkkatyö korvataan ilmaisella.Työtoiminta ei voi korvata ansiotyötä, eikä se ole yritystenkään etu. Pelottelussa ilmaistyövoimasta on ideologinen maku. Hyvä ja toimiva työlainsäädäntö sekä tehokas edunvalvonta ehkäisevät väärinkäytöksiä. Mahdollisia lainsäädännön aukkoja voidaan paikata ohjeilla ja rajoitteilla.

Kuntouttava työtoiminta on tärkeä sosiaalipoliittinen työkalu, josta on pidettävä kiinni. Peräti 35 prosenttia sen jälkeen työllistyneistä on vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Ilman tätä palvelua moni erityisryhmä jäisi kokonaan työelämän ulkopuolelle.

Pitkäaikaistyöttömyyden hoitaminen on nyt palopesäkkeiden sammuttamista. Työttömyyden seurausten hoitamisessa tarvitaan uusia tapoja toimia. Yrityksiä tarvitaan julkisen avuksi. Mahdollisuuksia ei pidä nähdä uhkana. Tärkeintä on, etteivät heikoimmassa asemassa olevat putoaa enää syvemmälle.