Antti Siika-aho

Shadow

Freelancerista yrittäjäksi: viilausta vaille hyvä juttu

kylli-täti

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) jätti tiistaina 8. joulukuuta vastalauseen hallituksen esitykseen työttömyysturvalain muuttamiseksi (HE 94/2015). Kansanedustajan mielestä hallituksen esitys lisää työllistymisen esteitä ja vaikeuttaa omassa työssä työllistyvien, kuten luovien alojen freelancereiden työttömyysturvan saamista. Väitteet ovat outoja, sillä voimaan tultuaan laki nimenomaan vähentäisi byrokratiaa ja hyvässä lykyssä jopa vahvistaisi itsensä työllistävien mahdollisuutta työttömyysturvaan. Lisäksi jo nykyisellään omassa työssä työllistyvien toiminnan sivutoimisuutta arvioidaan saman lainkohdan perusteella kuin yrittäjienkin vastaavaa. Hyvä lakiesitys halutaan nyt kaataa harhaanjohtavasti sisällön perusteella, vaikka ongelma tulisi löytää ennen kaikkea lain soveltamiskäytännöistä.

Hallituksen esityksen myötä yrittäjäksi määritellään henkilö, joka on yrittäjän eläkelaissa (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelaissa (MYEL) tarkoitettu yrittäjä. Nykyisin yrittäjäksi katsominen perustuu vakuuttamisvelvollisuuteen. Muutoksen myötä omassa työssä työllistyvät katsottaisiin yrittäjiksi, vaikka ansiot jäisivät alle YEL-rajan. Tällä hetkellä tuo YEL-alaraja on 7502, 14 euroa vuodessa. Esityksessä on helpotettu yksityisen elinkeinonharjoittajan pääsyä työttömyysetuuden piiriin. Esimerkiksi iso joukko toiminimiyrittäjiä pääsisi vähemmällä vaivannäöllä työttömyysetuudelle samalla, kun heidän työttömyysturvariskinsä pienenee. Lisäksi nyt omassa työssä työllistyvien statuksella toimivat voidaan katsoa helpommin palkansaajiksi rinnastettavina yrittäjinä. Se tarkoittaa, että jatkossa työttömyysetuuden saaminen ei välttämättä edellytä esimerkiksi esiintyvän taitelijatoiminnan lopettamista, vaan etuutta voisi saada myös toimeksiantojen välisenä aikana. Kuten esityksessä kunnianhimoisesti sanotaan, tavoitteena on madaltaa kynnystä uusien työtilaisuuksien etsimiseen ja vastaanottamiseen. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittanee sitä, että kun omalla alalla ei tienaa säännöllisesti niin olisi hyvä tienata väliaikaisesti edes jollain alalla.

Omassa työssä työllistyvien, eli tulevien yrittäjien toiminnan sivutoimisuuden arviointiperuste ei muutu, vaan se määritellään jatkossakin työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n 2:n momentin perusteella. Sen mukaan:

”Henkilön katsotaan työllistyvän yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään päätoimisesti, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Ellei muuhun arvioon ole aihetta, työllistyminen katsotaan sivutoimiseksi ainakin silloin, kun henkilö on ollut vähintään kuusi kuukautta kyseiseen yritystoimintaan tai omaan työhön liittymättömässä kokoaikatyössä.”

Pykälä on hyvä, mutta TE-toimistojen tulkinnat siitä mitä milloinkin. Tässä piilee ongelmien ydin.

Luovien alojen etujärjestöt, kuten Näyttelijäliitto ja Journalistiliitto ovat ilmaisseet tyrmistyksenä tulevista muutoksista. Tämä on ymmärrettävää, sillä vallitsevat viranomaiskäytännöt potkivat luovien alojen silpputyötä tekeviä jatkuvasti päähän. Käytännöt vaihtelevat paljon ja joidenkin silmissä TE-toimistojen työ näyttää silkalta mielivallalta. Tähän Outi Alanko-Kahiluotokin kiinnittää vastalauseessaan huomiota, mutta ei jostain syystä kohdista juuri siihen kritiikkinsä kärkeä – vaikka pitäisi. Nyt tärkeintä on muuttaa lainsäädäntöä niin, että työn vastaanottaminen ja tekeminen helpottuvat oleellisesti. Tosin hallituskin saa tässä rytäkässä katsoa peiliin, kun ei kuullut tarpeeksi niitä, joita muutokset eniten koskettavat. Lähitulevaisuudessa on syytä tarkentaa ja täsmentää TE-toimistojen arviointikäytäntöjä niin, että ne kohtelevat kaikkia tasapuolisesti. Mutta koko lakimuutoksen kaataminen kökön soveltamistavan vuoksi ei edistäisi freelance-työläisten asemaa mitenkään. Päinvastoin.