Antti Siika-aho

Shadow

Tarjous, josta ei voi kieltäytyä

Työkkärin lähettämien työtarjousten määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Niihin vastaamatta jättämisestä seuraavat rangaistukset ovat lisääntyneet huimasti. Eniten kärsivät nuoret työttömät. Työtarjoukset eivät palvele 2010-luvun työnhakijaa, vaan syövät kaikkien voimia. Tarvitaan parempia menetelmiä, joilla työ ja hakija saadaan riiustelemaan keskenään.

Työ- ja elinkeinotoimistot lähettivät viime vuonna 564 000 työtarjousta. Kyseessä on kaikkien aikojen ennätys ja se on seurausta Kataisen hallituksen rakennepoliittisista linjauksista: tarjouksien avulla haluttiin potkia työnhakija liikkeelle.

Työtarjoukset ovat yksi aktivoivan työvoimapolitiikan väline. Ne tunnettiin aikaisemmin työhönosoituksina, kunnes vihreä työministeri Anni Sinnemäki päätti niille raflaavamman nimen.

Työtarjouksiin vastaamatta jättäminen johtaa pahimmassa tapauksessa karenssiin. Niitä on ropissut etenkin alle 25-vuotiaille työnhakijoille, joille kiltiltä vaikuttava termi ”tarjous” ei avaudu.

Työkkärien virkailijat on ajettu ahtaalle. TE-toimistojen on täytettävä niille annetut työtarjousten määräkiintiöt. Virkailijat pakotetaan tehtailemaan tarjouksia hakijoille samalla, kun toimistojen henkilöstä vähennetään. Tarjoustehtailun seurauksena syntyy lukuisia harhalaukauksia, joista osuman ottavat työnhakijat.

Ehdoton enemmistö työnhakijoista etsii työpaikkoja omatoimisesti, kiitos älylaitteiden yleistymisen. Kirjeitse saapuvat työtarjoukset ovat niitä samoja tehtäviä, jotka hakijat ovat itsekin löytäneet netistä.

Työtarjoukset on torso työkalu, joka syö TE-toimistoissa lukemattomia henkilötyövuosia. Tulokset lasketaan promilleina. Kerrotaan työtarjouksien johdosta syntyneiden ”toimenpiteiden” määristä, mutta harva kysyy, kuinka moni niiden seurauksena työllistyi. Harva uskaltaa vastata.

Työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa toisiaan. Työpaikkoja syntyy jatkuvasti lisää, mutta ne täyttyvät usein hitaasti. Työvoimapolitiikan välineet ovat vanhoja, uusia tarvittaisiin.

Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen työnvälityksen tehostamisen. Toivoa sopii, ettei takerruta edellisen hallituksen linjauksiin, vaan luotaisiin uutta ja paremmin. Työnhakijoiden näpeille lyövien työtarjousten käyttökelpoisuus on syytä vakavasti kyseenalaistaa.