Antti Siika-aho

Shadow

Valtapuolueet ja Väyrynen: nollasummapeliä

Helsingin valtapuolueiden kokoomuksen, demareiden ja vihreiden monet keskeiset vaikuttajat näkevät pääkaupunkiseudun kehityksen nollasummapelinä. Se, mikä on muualle, on pois meiltä helsinkiläisiltä. Myös europarlamentaarikko Paavo Väyrynen syyllistyy tähän ajatteluun käänteisellä logiikallaan: se mikä on Helsingille, on pois muilta. Valtapuolueiden ja Väyrysen vanhanaikaisen ajattelun sijaan tulisi keskittyä helsinkiläisten arkeen, joka paranee ennen kaikkea uusilla kasvun eväillä. Helsingin hyvinvointi hyödyttää osaltaan koko Suomea.

Helsingissä tulee lähivuosien aikana ratkaista, kuinka turvataan kaupunkilaisten kohtuuhintainen asuminen, lähipalvelut ja laadukas joukkoliikenne. Tarvitaan asuntorakentamista tarpeen mukaan sekä ennaltaehkäisevien palveluiden tarjoamista eriytymisvaarassa oleviin kaupunginosiin. Ennen kaikkea tarvitaan uusia työpaikkoja, tukea aloittavan yrittäjän alkutaipaleelle, tukipalveluita syrjäytymisvaarassa oleville sekä tehokasta joukkoliikennettä ja vehreitä virkistysalueita. Näitä tarpeita ei ratkaista Keskuspuistoa nakertamalla tai alasajamalla Malmin lentokenttää.

Helsingin sijainti Itämeren kaupallisessa kokonaisuudessa tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden hyvinvoinnin kestävälle kasvulle. Tunneli Tallinnaan olisi verraton talouden ja tuotannon piristysruiske. Helsingin tulisi ehdottomasti vahvistaa asemaansa Pietarin sekä keski-Euroopan talousalueiden välisenä siltana. Hyötyvaikutukset heijastuisivat kaikkialle Suomeen. Innovaatiot odottavat vain alullepanijoitaan, kuin myös poliittista tahtoa. Itämeri ja Helsingin sijainti edesauttavat kasvua, jonka seurauksena nollasummapeli jää vain kaupungin valtapuolueiden ja paavoväyrysten harjoittamaksi pelotteluksi.