Antti Siika-aho

Shadow

Pidetään Helsinki-lisästä kiinni

Keskustelu perhevapaista käy kuumana myös kunnissa, sillä ne päättävät kotihoidon tukea parantavista kuntalisistä. Nyt kokoomuksesta väläytellään kuntalisän poistoa Helsingissä. Kuntalisän poisto merkitsisi heikennystä etenkin vähävaraisille lapsiperheille.

Lasta kotona hoitava perhe voi saada kotihoidon tukea 338,34 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi pienituloiset perheet voivat saada tulosidonnaista hoitolisää korkeintaan 181,07 euroa kuukaudessa. Näiden lisäksi voi saada mahdollista kuntalisää. Helsingissä tätä kuntalisää voi saada enimmillään 264 euroa kuukaudessa. Helsinki-lisä pienenee 134,55 euroon lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

Kokoomuksen helsinkiläinen kärkipäättäjä Laura Rissanen ilmoitti viikonloppuna twitterissä olevansa valmis miettimään Helsinki-lisän poistoa etenkin yli kaksivuotiaiden lasten osalta. Ulostulo on hämmentävä. Tähän asti Helsingissä on vallinnut poliittiset rajat ylittävä yhteisymmärrys lasta kotona hoitavien kotihoidon tuen kuntalisästä.

Kysymys taaperoperheiden tukien leikkaamisesta on ideologinen. Leikkaajien mielestä tukien saksiminen pakottaa vanhemmat töihin. Leikkausten nähdään vähentävän sosiaaliturvakuluja, edistävän työllisyyttä ja “kannustavan” etenkin naisia hakemaan mitä tahansa työtä. Perusturvan pienuus pakottaa liikkeelle, ajatellaan. Tätä koulukuntaa edustaa muun muassa Juhana Vartiainen (kok.). Helsinki-lisän leikkaaminen tarkoittaisi todellisuudessa sitä, että osa lapsiperheistä joutuisi toimeentulotukiluukulle ja lasten kotihoidosta tulisi vain hyvin toimeentulevin perheiden yksinoikeus.

Helsinki-lisä on erittäin tärkeä keino vähentää lapsiperheköyhyyttä. Tuen lisäksi tarvitaan myös monia muita tapoja, joilla tuetaan perheitä. Varhaiskasvatuksen laadusta on pidettävä huolta. Tarvitsemme laadukkaita ja helposti saavutettavia lapsi- ja perhepalveluita. Ennaltaehkäisevä tuki ja kotiapu ovat työkaluja, joilla Helsinki auttaa perheitä vaikeimpien aikojen yli. Panostetaan näihin palveluihin, sillä se kannattaa sosiaalisesti ja taloudellisesti. Varhaiskasvatuksen laatua on parannettava nykyisestä, jotta vanhemmat voivat tuoda lapsensa luottavaisin mielin päiväkotiin. Päiväkotien sisäilmaongelmat on hoidettava kuntoon, lapsiryhmien kokoa olisi kyettävä pienentämään ja Helsingin pitäisi olla houkutteleva työnantaja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Keskustan linja on selvä. Puolustamme lapsiperheiden toimeentuloa ja Helsinki-lisää. Emme halua lisätä lapsiperheköyhyyttä. Mikä on sdp:n, vihreiden, vasemmiston ja perussuomalaisten linja?