Antti Siika-aho

Shadow

Ystävänpäivänä: vammaiset versus kirjahyllyt

Helsingin kaupunki on aikeissa kilpailuttaa vammaisten asumispalvelut. Kilpailutukset huolestuttavat monia vammaisia ja heidän omaisiaan, sillä kilpailutetut palvelut koetaan kasvottomiksi ja arvaamattomiksi. Kilpailutusta perustellaan hankintalailla. Samaan aikaan Helsingin kaupunki on hankkimassa tulevaan keskuskirjastoon Oodiin italialaisvalmisteiset kirjahyllyt ilman kilpailutusta, sillä hankintalaki mahdollistaa suorahankinnan. Oodin kirjahyllyjen kohdalla perusteluina on, että vain italialaisvalmistajan hyllyt voivat täyttää asetetut taiteelliset, tekniset ja toiminnalliset laatuvaatimukset.

 

Ei siinä mitään, että Helsingin kaupunki päättää hankkia italialaisvalmisteiset kirjahyllyt suorahankintana. Hyvä vain, jos saadaan kelpo hyllyt. Mutta olisi vähintään kohtuullista, että samalla logiikalla tarjottaisiin palveluja myös kanssaihmisille.

 

Vammaisten asumispalvelujen kilpailuttamisen taustalla on vuonna 2017 voimaan astunut hankintalaki. Sen tarkoitus on turvata palveluntuottajien tasavertaiset mahdollisuudet, mutta esimerkiksi kuntien hankinnoissa kunta itse voi määrittää reunaehdot. Helsingin kaupunki on nyt määrittelemässä reunaehtoja sellaisiksi, että esimerkiksi vammaisten omaisten tukijärjestöjen on lähes mahdotonta pärjätä niissä. Asumispalvelujen hankinnasta on tarkoitus järjestää tarjouskilpailu, päävalintaperusteena hinta. Monia huolettaa, että kisassa pärjäävät vain suuret yritykset.

 

Helsingin kaupunki suhtautuu nihkeästi vammaispalveluiden hankintaan suorahankintana. Asumispalveluita voidaan hankkia suorahankintana, jos palvelun kilpailuttaminen olisi selvästi kohtuutonta. Suorahankinnassa esimerkiksi kunta valitsee yhden tai usean toimittajan, joiden kanssa neuvottelee sopimuksen ehdoista ilman tarjouskilpailua. Tällöin hinta ei olisi ainoa ratkaiseva asia. kilpailutuksellakaan ei välttämättä synny merkittäviä hintaeroja. Juuri sen vuoksi kilpailuttaminen tuntuu monista vammaisten omaisista kohtuuttomalta.

 

Vammaisten asumispalvelujen kilpailuttaminen koskettaa kaikkia kuntapäättäjiä, kaikissa kunnissa. Kuntapäättäjien tulisi pitää huolta siitä, että vammaisia ja heidän läheisiään kuunnellaan. Palveluiden kilpailuttamista ei pitäisi nähdä peikkona, mutta niille tulee voida asettaa selvät reunaehdot. Laatuun panostaminen tarkoittaa parhaassa tapauksessa hyviä palveluita, energisiä ihmisiä ja ennen muuta elämänlaatua.
Iloista ja yhdenvertaista ystävänpäivää kaikille!