Antti Siika-aho

Shadow

Helsingistä yrittäjyyden pääkaupunki

Helsinki sykkii ennakkoluulottomista yrittäjistä. Pienten ja keskisuurten yrittäjien rohkeuden ansiosta Helsinki on päivä päivältä elävämpi kaupunki. Korostamme yrittäjyyttä, mutta otammeko vieläkään päätöksenteossa riittävästi huomioon yrittäjien tarpeita? Syytä olisi, sillä meillä on kaikki edellytykset nousta osaamisen, luovuuden ja yrittämisen pääkaupungiksi.

Helsinki hikoilee raskaiden ja pitkäkestoisten tietyömaiden kanssa. Ne haittaavat liikkumista ja asioimista kantakaupungissa. Monet pk-yrittäjät valittelevat tietyömaiden vaikutuksia työmatkaliikenteeseen ja tavarankuljetukseen. Remonttikatujen varrella olevat kivijalkaliikkeet kärsivät asiakaspulasta, turistitkaan eivät viitsi poukkoilla monttujen ja betoniporsaiden lomitse. Katutöistä yrittäjille aiheutuvat haitat huomioidaan puutteellisesti urakoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Mitä ratkaisuksi? Voisiko remonttiprojektien hallintaa parantaa teettämällä työtä useammassa vuorossa? Voisiko kaupunki kilpailuttaa urakoita selkeämmin tehokkuuden näkökulmasta? Kaupungin pitäisi kuunnella yrittäjiä herkemmin ja ottaa huomioon myös katutöiden kokonaistaloudelliset menetykset yritystoiminnalle. Kaavoittamisessa pitäisi ottaa huomioon myös Tattarisuon kaltaiset hallitilat, joita monet yrittäjät tarvitsevat.

Tarvitsemme kipeästi lisää kansainvälisiä tekijöitä. Heidän osaamisena ruokkii palvelualoja sekä parantaa Helsingin houkuttelevuutta hyvänä matkailukaupunkina. Kaupungin tulisi ohjata enemmän voimavaroja yrittäjiksi aikovien uussuomalaisten neuvontaan ja kouluttamiseen. Yrittäjyys edesauttaa kotoutumista ja parhaassa tapauksessa kaventaa sosioekonomisia eroja. Riittävien taloudellisten voimavarojen löytämisessä uussuomalaisten yrittäjyyden edistämiseen on kysymys politiikkatoimista. Tarjoamme runsaasti maksuttomia palveluja niille, joilla jo on. Mutta tarjoammeko tarpeeksi niille, joilla ei ainakaan vielä ole?

Julkisuudessa on vaadittu Helsinkiä luopumaan kotihoidontuen kuntalisästä. Tällaiset vaatimukset eivät palvele elinvoimaa ja yrittäjäperheitä. Yrittäjyys, työelämä ja perheen yhteinen aika voidaan sovittaa paremmin yhteen, kun vanhemmilla on valinnanmahdollisuuksia lasten hoidossa. Kotihoidon, perhepäivähoidon sekä yksityisen ja julkisen päivähoidon tarjoamat mahdollisuudet antavat liikkumavaraa perheen kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Pidetään kotihoidon tuen kuntalisästä kiinni ja edesautetaan jokaisen vapautta valita.

Olen yrittäjän lapsi. Tiedän, ettei pienyrittäjän tie ole aina ruusuilla tanssimista. Mutta tiedän myös, että yrittäjyys antaa koko yhteiskunnalle. Mitä parempi alusta Helsinki on yrittämiselle, sitä paremmin me kaikki helsinkiläiset voimme.

Antti Siika-aho

Puheenjohtaja, Helsingin Keskusta